Vi på MHV Pryltorget vill tacka er alla för att ni varit med oss under dessa år! Vi kommer ta en paus i arbetet men hoppas på att komma tillbaka så snart som möjligt!